Základné údaje

Deň zápisu do OR : 2.1.2007
Názov : Forest Wood Slovakia a.s.
Sídlo : Fraňa Kráľa 2080 022 01 ČADCA
IČO : 36 717 975
IČ DPH : SK 2022300269
Obchodný register, Okresného súdu Žilina, oddiel Sa vložka číslo 10570/L

 

Obchod:

My sme tu pre Vás !

Predmetom nášho záujmu sú Vaše požiadavky !

Garantujeme:

- Špičkovú kvalitu a odbornosť
- Dlhoročné skúsenosti

Ponúkame Vám tieto služby:

- Činnosť OLH
- Poradenstvo v lesnom hospodárstve a ekológii
- Doprava

Na trhu s drevom ponúkame:

- Guľatinové a vlákninové sortimenty ihličnatých a listnatých drevín
- Rezivo z týchto drevín
- Iné výrobky z dreva

 

 

---