Základné údaje

Deň zápisu do OR : 2.1.2007
Názov : Forest Wood Slovakia a.s.
Sídlo : Fraňa Kráľa 2080 022 01 ČADCA
IČO : 36 717 975
IČ DPH : SK 2022300269
Obchodný register, Okresného súdu Žilina, oddiel Sa vložka číslo 10570/L

 

Lesnícka činnosť:

Forest Wood Slovakia, akciová spoločnosť patrí medzi významných
dodávateľov komplexnej lesníckej výroby pre vlastníkov lesa nielen v rámci Slovenska.

Ponúkame:
- Komplexné obhospodarovanie lesných porastov
- Prevádzanie komplexných lesníckych prác, ťažbových aj pestebných
- Odbornú spoluprácu s majitelmi lesa

Garantujeme:
- Najvyššiu lesnícku odbornosť, získanú viacročnými skúsenosťami
- Moderné lesnícke technológie s dôrazom na ekológiu a ochranu prírody

 

Ťažbu dreva zaisťujeme vlastnými zamestnancami a subdodávateľmi, a to buď klasickým spôsobom, alebo harvesterovou technológiou

K približovaniu dreva používame : Traktory - Zetor, John Deere, ŠLKT / Vyvážacie súpravy / Lanovky

Dopravu dreva zabezpečujeme odvoznými súpravami : MAN, Mercedes, Iveco, Tatra

 

 

---