Základné údaje

Deň zápisu do OR : 2.1.2007
Názov : Forest Wood Slovakia a.s.
Sídlo : Fraňa Kráľa 2080 022 01 ČADCA
IČO : 36 717 975
IČ DPH : SK 2022300269
Obchodný register, Okresného súdu Žilina, oddiel Sa vložka číslo 10570/L

 

Kontakt:

Dalibor Balaš

predseda predstavenstva

email : balas@forestwood.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Jirí Hendrych

manager

email : hendrych@forestwood.eu

mobil: +421 918 141 675

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dozorná rada

Ing. Jan Bazgier

Tomáš Martinek ....... email : martinek@forestwood.eu