Základné údaje

Deň zápisu do OR : 2.1.2007
Názov : Forest Wood Slovakia a.s.
Sídlo : Fraňa Kráľa 2080 022 01 ČADCA
IČO : 36 717 975
IČ DPH : SK 2022300269
Obchodný register, Okresného súdu Žilina, oddiel Sa vložka číslo 10570/L

 

Doprava:

 

Dopravu dreva zabezpečujeme odvoznými súpravami : MAN, Mercedes, Iveco, Tatra.

V sezóne je doprava taktiež zabezpečovaná cudzími dopravcami.

.

 

 

 

 

---